Kuidas tööl argumenteeritult ja tulemuslikult suhelda?

Kuidas tööl argumenteeritult ja tulemuslikult suhelda?

Kuidas tööl argumenteeritult ja tulemuslikult suhelda?


Tööalane suhtlemine tähendab ennekõike ametikohase rolli täitmist. Tulemuslikkuse põhinäitajaks on see, et teeme oma tööd hästi.

  • Suhtlemispsühholoogiliselt hõlmab iga tööalane kontakt ehk suhe teise inimes(t)ega kolme tasandit. Need on suhte sisu, mis puudutab seda, millest me räägime. Teiseks tunne, mis meis tekib ja millisena jääme toimunut meenutama. Kolmandaks suhe, mis väljendub arusaamas, mis rolli me keegi täidame. Tõhusas ametisuhtluses on kõik kolm nimetatud tegurit tasakaalus.
  • Tööalaselt tuleb sageli oma seisukohti põhjendada. Selleks peab esiteks meie seisukoht olema selgesti välja öeldud. Teiseks on tarvis nii ratsionaalseid kui ka emotsionaalseid argumente meie seisukoha põhjendamiseks.
  • Tõhusas suhtluses on ka teravates debattides oluline säilitada vastastikku lugupidav suhtumine. Asjatundlikkus, selge mõtlemine ja soe süda on tõhusa ametisuhtluse aluseks.

Videokoolituse pikkus 24 min 11 sek

Koolitaja on Tõnu Lehtsaar.