Surm ja surmahirmu ületamine

Surm ja surmahirmu ületamine

Surm ja surmahirmu ületamine


Igal inimesel on võimalik saavutada surelikkuse eenduvus (mortality salience), mis on vajalik, et tunda oma elus sageli rahulolu, kogeda eneseteostust, tajuda sünkroonsust, olla terviklik, mitte tunda ärevust ja hirmu seoses haigustega või oma tervisega

Surelikkuse eenduvuseks on tähtis surma kui teema tundmine ja sellele isikliku tähenduse loomine, mis viib enesearengu teel oleva inimese õpitud surmahirmu ületamisele.

Koolitusel tekib konkreetsem vaade teemadele surmaärevus, surmahirm, surmateadlikkus (awareness of death), surelikkuse eenduvus. Samuti saab juurde julgust, et endale parimal viisil ja moel surmahirm ületada. 

Praktikas kasutatakse erinevaid meetodeid surma, surmahirmu, surmaärevuse ja surelikkuse eenduvusega tegelemiseks. Praktiliste meetodite kirjeldamine sisuliselt aitab teha igal inimesel sobivamad valikud ning võimaldab tasakaalukalt, mitteärevalt suhtuda kui ka tegutseda surma teema korral.

Koolitusel õpite nägema surma teemat neutraalsena, mitte hirmutava ja negatiivsena.

Koolituse teemad:

* Sissejuhatus

* Enesearengu väljakutsed

* Erinevad vaatenurgad surmale

* Surmahirm ja surmaärevus

* Surma teadvustamine ja surmahirmu ületamine

* Teraapilised võtted surmahirmu vähendamiseks


Videokoolituse pikkus 1 t 38 min 33 sek

Koolitaja on psühholoog Ene Raid.

Ostu korral on koolitus vaadatav 60 päeva