Ostutingimused

1. Üldine

1.1. Veebikeskkonna maniwald.ee (edaspidi Platvorm) omanik on Tartu Rahvaülikool SA (Teenuse osutaja), registrikood 90007135, asukoht Pepleri 4, Tartu 51003.

1.2. Ostutingimused kehtivad Platvormil tellija (edaspidi Tellija) ja Teenuse osutaja vahel digitaalsete teenuste ja toodete ostmisel (edaspidi Teenus).

1.3. Platvorm pakub Tellijale virtuaalset keskkonda Teenuse osutajalt Teenuste tellimiseks või nendele juurdepääsuks vastavalt Platvormil saadaolevate erinevate koolituste tellimise kaudu ning selliste koolituste iseseisvaks läbiviimiseks Kliendi valitud kohas, kasutades Platvormil olevaid tehnoloogilisi lahendusi. Teenuse osana võib Teenuse osutaja väljastada Platvormi kaudu tunnistusi või muid dokumente, mis kinnitavad koolituse tulemusi.

1.4. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://Manivald/ostutingimused. Kui Tellija esitas Tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Teenuse osutaja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

2. Tellija kinnitused, õigused ja kohustused

2.1. Tellija (sh juriidilisest isikust tellija puhul tema esindaja) kinnitab, et:

● ei reprodutseeri, suuna üldsusele, eksponeeri, kopeeri, jaga, loo tuletatud teoseid ning ei anna mis tahes muul viisil Teenuses sisalduvaid õppematerjale, teste ja muid Teoseid kasutada kolmandatele isikutele;

● kogu informatsioon, mille Tellija on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimisel ja Teenuse kasutamiseks on tõene, korrektne ja ajakohane;

● nõustub, et ostutingimuste rikkumise korral võib Teenuse osutaja Tellija konto ja/või Tellijale pakutavate teenuste osutamise teavitamiseta peatada või lõpetada;

● hoiab kontoga seotud kasutaja salasõna salajasena.

2.2. Tellija kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Platvormi toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Platvormi ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Platvormi kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel keelatud.

2.3. Platvormi ja Teenuste kasutamiseks on vajalik andmesideteenus ja internetiühendus. Teenuste kvaliteet ja juurdepääs neile sõltuvad andmeühenduse kvaliteedist. Tellija vastutab ainuisikuliselt piisava andmeside- ja internetiühendusteenuse ning selle kvaliteedi eest. Tellija mõistab, et andmesideteenuse ja internetiühenduse kasutamisel kehtivad Tellija poolt kasutatavate vastavate teenusepakkujate tasud.

2.4. Ostule kehtib raha tagasi garantii. Juhul, kui ostja ei ole videokoolitusega rahul, tuleb täita Platvormil taotluse vorm hiljemalt 45 päeva peale ostu sooritamist. Tasutud summa tagastatakse 10 tööpäeva jooksul kui on esitatud korrektsed andmed (pangakonto omanik, IBAN number).

3. Teenuse osutaja õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Platvorm pakub Tellijale virtuaalset keskkonda Teenuse osutajalt Teenuste tellimiseks või nendele juurdepääsuks vastavalt Platvormil saadaolevate erinevate koolituste tellimise kaudu ning selliste koolituste iseseisvaks läbiviimiseks Kliendi valitud kohas, kasutades Platvormil olevaid tehnoloogilisi lahendusi.

3.2. Teenuse osana võib Teenuse osutaja väljastada Platvormi kaudu dokumente, mis kinnitavad koolituse tulemusi.

3.3. Teenuse osutajal on kohustus anda ligipääs ostetud Teenusele (ja toodetele) selle kehtivuse perioodil.

3.4. Teenuse osutaja on pühendunud Platvormi täiustamisele. Seetõttu võib Teenuse osutaja aeg-ajalt pakkuda või kättesaadavaks teha värskendusi või täiendusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, veaparandusi, teenuse täiustusi, uusi funktsioone, olemasolevate funktsioonide kustutamist või muudatusi. Värskendustele kehtivad käesolevad nõuded ja tingimused, välja arvatud juhul, kui selliste värskendustega on kaasas eraldi tingimused ja privaatsust puudutavad teavitused. Sel juhul kehtivad värskendustele need eraldi tingimused ja privaatsust puudutavad teavitused.

3.5. Teenuse osutajal on õigus Teenuse hinda igal ajal muuta. Hinnamuutus ei kohaldu juba teenuse eest tasunud tellijale.

3.6. Teenuse osutaja omab varalisi õigusi lähtuvalt loengu autor-esitaja vahelisele kokkuleppele.

3.7. Teenuse osutaja ei vastuta muuhulgas järgneva eest:

3.7.1. Platvormi püsiva või ajutise katkestuse, katkemise, peatamise või muud tüüpi ligipääsmatuse eest;

3.7.2. Platvormile või Platvormilt edastamise mis tahes katkestamise või peatamise eest;

3.7.3. Mis tahes vigade, viiruste, trooja hobuste või muu sarnase eest, mida võidakse Platvormile või selle kaudu edastada;

3.7.4. Teenuse ja selles sisalduvate materjalide õigsuse, täpsuse ega info aegumise eest;

3.7.5. Sisselogimise teabe mis tahes avalikustamise, kaotsimineku või volitamata kasutamise eest, mis on tingitud Tellija suutmatusest hoida seda teavet konfidentsiaalsena;

3.7.6. Platvormile juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatuse eest, näiteks kui Platvormi teatud tunnused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks mobiilseadmes, kasutades IOS-i tarkvara ja ei tööta teistes seadmetes.

4. Platvormil tellimuse vormistamine

4.1. Teenuse ostmiseks loob tellija Platvormil konto ning tasub Teenuse eest 100% ettemaksuna. Teenuse osutaja annab seejärel ligipääsu Tellija valitud Teenusele.

4.2. Teenuse hinnad on eurodes, käibemaksu ei lisandu.

4.3. Makseid vahendab Montonio Finance UAB. Teenuse eest tasumine toimub väljaspool Platvormi maksevahendaja või panga turvalises keskkonnas kasutades Eesti pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) või kaardimaksed (Visa, Masercard).

4.4. Teenuse osutaja osutab teenust alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Teenuse osutaja arvelduskontole.

5. Lõppsätted

5.1. Teenuse kasutamise osas on võimalik saada tuge pöördudes siim@rahvaylikool.ee.

5.2. Kui Tellijal on Platvormis tellitud teenuste osas pretensioone, palume need saata aadressile info@rahvaylikool.ee.

5.3. Kui Teenuse osutaja ja Tellija ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tellija võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava Teenuse osutaja poole. Müügitingimustest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.